Stamboomdiagram
 

STAMREEKS  (Tussen de rode lijnen) De directe naamreeks van vader op zoon (geen zijtakken).

GENEALOGIE (of stamboom)
Alle personen die in wettige mannelijke lijn afstammen van één bepaalde mannelijk persoon.

PARENTEEL
Uitgaande van een ouderpaar worden alle nakomelingen gezocht. Deze vorm wordt o.a. gebruikt door notarissen.

KWARTIERSTAAT
Beginnend bij één persoon (de proband) zoekt men alle voorouderparen van die persoon, zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke lijn. De personen worden genummerd; de proband nr. 1, zijn haar vader nr. 2, de moeder is nr. 3, grootvader van vaderskant nr. 4, Grootmoeder nr. 5, grootouders van moeders kant nr. 6 en 7, overgrootouders nrs. 8 t/m 15, enzovoort.

AFSTAMMINGSREEKS
De naamreeks van iedere andere voorouder uit de kwartierstaat.

GENEAGRAM Een grafische notatie om verwantschap aan te tonen, bijv. bij vorstenhuizen of erfelijkheidsonderzoek.

MATRIARCHALE LIJN (mitochondriënlijn)
Een afstammingsreeks in vrouwelijke lijn. (Steeds de moeder van de moeder van de moeder)

Stamboom (omschrijving)
Met het begrip stamboom wordt bedoeld het schema (getekend in de vorm van een boom) waarin allerlei primaire gegevens worden opgenomen.
Voor- en achternaam, data van geboorte, huwelijk en overlijden met de vermelding van de daarbij behorende plaatsen.

Proband (omschrijving)
Een proband, probandus of probanda is bij genealogisch onderzoek de persoon die als uitgangspunt wordt gebruikt.
De Latijnse benamingen probandus en probanda worden soms gebruikt bij respectievelijk mannelijke en vrouwelijke personen.
Bij een kwartierstaat wordt de proband ook wel de kwartierdrager of kwartierdraagster genoemd. (bron: Wikipedia).
 
Kijk ook op Wikipedia voor meer uitleg
Stamreeks
Genealogie-Geschiedkunde
Parenteel
Kwartierstaat