Over de Grens
 
België 
België Zoeken in het Rijksarchief in België
België Familienamen
 
Duitsland
Duitsland Staatsarchiv Deutschland
Duitsland The German Genealogy Group
Duitsland Verein für computergenealogie
Duitsland Online Ortsfamilibücher
Duitsland Gen wiki Hoofdpagina
Duitsland Gen wiki Hoofdpagina
Nederland Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland
 
Engeland
engeland ThoughtCo; Diverse Gen. pagina's
 
 
 
 
 
Indonesië
Indonesië Indische genealogische Vereniging
Indonesië Roosje Roos
Oostenrijk 
Oostenrijk Matricula. Kerkregisters. geb.huw. en overl.