Nationaal Archief
 
Nationaal Archief
Onderzoeken
Start je onderzoek
Zoekhulpen
Zoekhulpen Onderwerpen
Indexen
Open data indexen
Onderzoeken
Nieuws
Agenda
Bibliotheek
Archieven
Postwaarden
Open data archiefinventarissen en scans van archieven
DataLab / Nationaal Archief
Foto's
Foto's
Auteursrecht op de foto's
Open data foto's
Fotocollectie
Spaarnestad Photo (meer dan 13.000.000)
Kaarten
Kaarten
Buiten- en binnenlandse kaarten voor 1900
Militaire en topografische kaarten
Kaarten en tekeningen
Losse aanwinsten
Tweede Wereldoorlog
Tweede Wereldoorlog
Berechting na 1945 (CABR)
Oorlogsarchief Rode Kruis
Verzet in Nederland
Tweede Werldoorlog Dwangarbeid
Tweede Werldoorlog Engelandvaarders
Verenigde Oostindiche Compangie (VOC)
VOC Onderwerpen
Inventaris van het archief van de VOC, 1602-1795 (1611)
VOC WIC Sociëteit van Suriname Sociëteit van Berbice
 
 
West-Indische Compagnie (WIC)
WIC West-Indische Compagnie
Inventaris archief van de Oude WIC, 1621-1674 (1711
Inventaris archief van de Tweede WIC, (1624) 1674-1791 (1600)
WIC: Militairen uitgezonden naar Brazilië
WIC: Overgekomen brieven en papieren 1621-1674
Familiegeschiedenis
Koloniaal
Militairen
Slavernij
Rechtspraak en justitie
Indonesië
Suriname
Sociëteit van Suriname
Middeleeuwen
Politiek en economie
Vroegmoderne tijd
Zuid Holland
Zuid Afrika
Boerenrepublieken in Zuid-Afrika
Boerenoorlog
Emigranten in de 19e en 20e eeuw
Transcriptieteksten
Scheepswrakken
Overzicht van archieven over Brazilië
Guyana
Overzicht van archieven over Guyana (Guiana)
Overzicht van archieven over Nieuw-Nederland
Open data archiefinventarissen en scans van archieven
 
Onderwijs
Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs
Goed en fout in de Tweede Wereldoorlog
Handel en slavernij VOC
Van huis en haard
Vecht voor je recht
Bronnenbox
Bronnenbox onderwerpen
 
 
 
Archiveren
Archiveren
Wat is archiveren
Waarom archiveert de overheid informatie?
Wat betekent archiveren?
Welke informatie archiveert de overheid?
Archiveren by design
Hoe organiseer je het archiveren>?
Archiefwet
Kennisbank
Wet- en regelgeving
Archiveren by design
Conserveren van papier
Digitaliseren
E-depot
Metagegevens
Openbaarheid
Overbrengen voor rijksoverheden
Particuliere Archieven
Preservering
Brochure Open, tenzij
Handreiking Toegang tot digitaal archief na overbrenging
Handreiking vervanging archiefbescheiden
Waardering, selectie en vernietigen
Richtlijn archiveren overheidswebsites
Duto-scan
Recordkeeping advies
Preserveringsadvies
Kennisnetwerk Informatie en Archief