Amsterdam
Amsterdam
 
Zoeken in Indexen
Archieven en Collecties
Averijgrossen 1700-1610
Begraafplaatsen 1660-2010
Begraafregisters 1553-1611
Bevolkingsregister 1651-1653
Bevolkingsregister 1653-1663
Bevolkingsregister 1664-1674
Bevolkingsregister 1674-1693
Bevolkingsregister geannexeerde gemeenten 1630-1921
Bevolkingsregister overgenomen delen 1692-1920
Bevolkingsregister tijdelijk verblijf 1654-1934
Bijzondere registers 1664-1935
Boedelpapieren 1634-1938
 
 
Boetes trouwen en begraven buiten de stad 1685-1795
Comportementboeken 1785-1971
Confessieboeken 1535-1732
Doopregisters voor 1611
Gezinskaarten 1693-1939
Handleiding Archiefkaarten
Huiszittenhuizen 1608-1670
Kwijtscheldingen voor 1611
Lidmaten doopsgezinden 1668-1627
Marktkaarten 1922-1954
Militieregisters 1628-1940
Notariele archieven 1578-1915
Ondertrouwregisters 1565-1611
 
Overledenen Gast-, Pest-, Werk-, en Spinhuis 1739-1612
 
 
Paspoortaanvragen 1940-1945
Patiƫntenregisters 1616-1699
Pensioenkaarten 1694-1915
Persoons- en archiefkaarten 1939-1994
Politierapporten 1940-1945
Poorters 1531-1652
Signalementenregister 1680-1917
Tewerkgestelden 1940-1945
Transportakten voor 1611
Veroordeelden 1680-1917
Vreemdelingenregisters 1649-1922
Waterloogratificaties 1615
Woningkaarten 1924-1989