Friesland
 
Friesland
RA- Friesland Tresoar
Tresoar Zoeken  onderzoeken
Tresoar Bezoeken
Tresoar Diensten
Tresoar Literatuur
Alle Friezen
Fries Archief Net
Mais
 
Achtkarspelen
Achtkarspelen
 
De Fryske Marren
De Fryske Marren
 
Ferwerderadeel
Erfskip Terpdoarpen
Streekarchief
 
Harlingen
Harlingen
Heerenveen
Heerenveen
 
Leeuwarden
Hoofdsite van Tresoar
Fries verzetsmuseum
His. Centrum Leeuwarden
 
Noordoost Friesland
Noordoost Fryslân
 
Ooststellingwerf
 Geschiedenis
 
Smallingerland
Smallingerland
 
Terschelling
Terschelling
 
Tytsjerksteradeel
Tytsjerksteradeel
Vlieland
Vlieland
Cultuur His.Ver. Eylandt Flielandt
 
Waadhoeke
Waadhoeke
 
 Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân
 
Workum
Genealogie in Workum e.o.
 
Zuidwest Friesland
Súdwest Fryslan
 
Overigen
Fries Foto Archief
Altijd Strijdvaardig
Stichting Arch.- en Doc. RK Friesland
Friezen uit vroeger eeuwen
Hettingastichting